Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce informuje o możliwości podjęcia służby na stanowisku młodszej pielęgniarki Ambulatorium z Izbą Chorych

Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie  z osobami pozbawionymi wolności

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej  średnie w zakresie pielęgniarstwa, aktualne prawo wykonywania zawodu.

Oferujemy:

  • Stałą formę zatrudnienia
  • Atrakcyjne uposażenie wypłacane z góry (na stanowisku mł. pielęgniarki wysokość uposażenia od 2900 złotych netto)
  • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia
  • Nagrodę roczną, tzw. „trzynastą pensję” i nagrody jubileuszowe
  • Coroczne dofinansowanie do wypoczynku
  • Pomoc mieszkaniową
  • Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie , tzw. „mundurówkę”
  • Prawa emerytalne po 25 latach służby

Dokumenty można składać w przypadku ogłoszenia o wszczęciu postepowania kwalifikacyjnego na stronie https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-gdansku-przerobce

Informacje dotyczące zasad naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce (w kadrach) lub  pod numerem telefonu: (58) 766 93 08 (09).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej   w  Gdańsku  ul.  Kurkowa  12  w  Gdańsku  lub  pod numerem telefonu: (58) 323 10 47. Dodatkowo pytania dotyczące naboru można wysyłać na adres e-mail: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl

Rozmiar: 265.4 kB
Rozmiar: 226.7 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej