Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej/ratownictwa medycznego dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej i Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej