Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowisko strażnika działu ochrony.

Dokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 26 kwietnia 2021 r. (Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW) O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (data nadania).

Link

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej