ZAKŁAD KARNY W RACIBORZU // 47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 14 // strażnik działu ochrony 1 – 3  etatów // Przewidywany termin zatrudnienia - IV kwartał 2022 r.

Wymagane min.  wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 
Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.  

Więcej informacji:

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-ogloszenie-o-naborze-nr-122022-oisw-katowice-straznik-dzialu-ochrony

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej