Dyrektor ZAKŁAD KARNY NR 2 WE WROCŁAWIU poszukuje kandydata do pracy na STANOWISKU CYWILNYM.

Przewidywana liczba miejsc zatrudnienia: 1 osoba na cały etat.

Przewidywany termin przyjęcia: grudzień 2019 r.

Wymagania:

wykształcenie co najmniej średnie,
niekaralność,
korzystanie z pełni praw publicznych,
pełna zdolność do czynności prawnych,
zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na stanowisku referenta/inspektora działu finansowego,
dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlock,
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
dyspozycyjność,
komunikatywność, zaangażowanie, rzetelność, inicjatywa,

Wynagrodzenie miesięcznie: 2.800 zł (brutto).

Osoby zainteresowane proszone są o PRZESYŁANIE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ do dnia 25 października  2019 r., podania o przyjęcie do pracy, CV, kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/ 39 17 468 lub 71/ 39 17 405.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej