DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

 

Ankieta personalna

Test sprawności

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testów sprawności

Ogłoszenie o naborze do służby

Informator dla kandydatów

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej