Ranking uzupełniający kandydatów z naboru nr 8/2021, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej