Warszawa, dn.  25 marca  2020 r.

 

W związku z pozytywnym ukończeniem etapu wstępnego i sprawdzającego postępowania kwalifikacyjnego do służby, zgodnie z art. 39c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.), w ramach etapu końcowego utworzono następujące rankingi kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu warszawskiego, planowanych do przyjęcia w dniu  01.04.2020 r.

 

1. strażnik działu ochrony:

 

Lp.

Numer identyfikacyjny kandydata

Ilość punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

1.

16511.2019

76,60

2.

23767.2019

75,40

3.

2994.2019

75,20

4.

23765.2019

72,00

5.

23778.2019

69,60

6.

634.2019

69,60

7.

23768.2019

65,00

8.

23764.2019

63,80

9.

2248.2019

58,00

 

 

2. młodszy psycholog działu penitencjarnego:

 

Lp.

Numer identyfikacyjny kandydata

Ilość punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

1.

38690.2019

104,00

 

 

Podpisał:

 

DYREKTOR OKRĘGOWY

Służby Więziennej w Warszawie

/-/ płk Zbigniew Brzostek

 

 

Wyżej wymienieni kandydaci proszeni są o przesłanie oświadczenia dotyczącego wyboru jednostki, w której chcą pełnić służbę. Poniżej zestawienie stanowisk wraz z jednostkami penitencjarnymi na które ogłoszono nabór:

1. strażnik działu ochrony:

- 2 etaty Areszt Śledczy w Grójcu,

- 11 etatów w Zakładzie Karnym w Płocku,

- 16  etatów w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce,

- 17 etatów w Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie,

- 13 etatów w Areszcie Śledczym w Warszawie – Służewcu,

- 5 etatów w Areszcie Śledczym w Radomiu.

 

2. młodszy psycholog działu penitencjarnego:

- 1 etat w Areszcie Śledczym w Warszawie –  Białołęce

 

WAŻNE:

Uzupełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać skanem na adres ewa.kaczmarczyk@sw.gov.pl do godz. 15.00 do dnia 26.03.2020 r. - wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia.

W przypadku nie uzupełnienia istniejących wakatów będzie możliwość dokonania uzupełniającego wyboru przez kandydatów, którzy nie otrzymają pozytywnego rozstrzygnięcia (tj. nie zostaną przyjęci do wybranej przez siebie jednostki) w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych.

Termin uzupełniającego wyboru zostaje określony na dzień 27.03.2020 r. do godz. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej