Ranking uzupełniający kandydatów z naboru nr 2 / 2020, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej