Łódź, dn. 16.09.2020 r.

OI/K.110.34.2019.MS

 

 

UZUPEŁNIAJĄCY WYBÓR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ -

 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NR 1/2020

 

Na podstawie § 11 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. poz. 1631) komisja kwalifikacyjna zawiadamia o możliwości dokonania uzupełniającego wyboru jednostki przez kandydatów z listy rezerwowej – zgodnie z miejscem zajmowanym w rankingu kandydatów do służby w Służbie Więziennej:

 

Stanowisko strażnika działu ochrony:

 

LP

Numer identyfikacyjny

Liczba uzyskanych punktów

1

7088-2019

78

 

 

 

 

 

Podpisał:

z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO

Służby Więziennej w Łodzi

/-/ mjr Grzegorz Franczyk

 

 

 

UWAGA:

 

Wyżej wymieniony kandydat proszony jest o złożenie do godz. 10:00 w dniu 17.09.2020 r. oświadczenia dotyczącego wyboru jednostki, w której chce pełnić służbę - spośród niżej wymienionych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Uzupełnione i podpisanie oświadczenie proszę przesłać skanem na adres monika.sobierajska@sw.gov.pl, a oryginał dostarczyć do kadr jednostki w dniu przyjęcia do służby.

Kandydatom  wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci, którzy nie otrzymają pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie wybranej przez siebie jednostki będą mogli wziąć udział w wyborze uzupełniającym w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych SW okręgu łódzkiego.

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, DO KTÓRYCH BYŁ PROWADZONY NABÓR:

 

Strażnik działu ochrony – ilość wolnych miejsc na dzień 17.09.2020 r.:

  1. 15 miejsc w Areszcie Śledczym w Łodzi – ul. Smutna 21, 91-729 Łódź,
  2. 5 miejsc w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim – ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski,
  3. 3 miejsca w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi – ul. J. I. Kraszewskiego 1/5,93-161 Łódź,
  4. 1 miejsce w Zakładzie Karnym w Sieradzu – ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz,
  5. 2 miejsca w Zakładzie Karnym w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz.

 

DATA PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY – 21.09.2020 r.

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej