Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach zarządza wszczęcie procedury kwalifikacyjnej na stanowisko młodszej pielęgniarki/rza w jednostkach wymienionych w załączonym poniżej ogłoszeniu o naborze. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem tel.: (32) 208 44 75
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej