Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku

I. Liczba stanowisk – 56.

II. Nazwa stanowiska:

Areszt Śledczy w Białymstoku, ul. M. Kopernika 21, 15 – 377 Białystok

strażnik działu ochrony –14etatów

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie lub średnie branżowe. Rozkład czasu służby: system wielozmianowy - służba będzie pełniona w systemie jednozmianowym oraz wielozmianowym. Jednozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie  od poniedziałku do piątku. Wielozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej. Służba pełniona jest również w dni wolne i święta. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: nadzór nad osadzonymi podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, dokonywanie kontroli osobistych, przy zwiększonej dyspozycyjności. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

młodszy wychowawca działu penitencjarnego – 1 etat

Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji,w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa. Rozkład czasu służby: system jednozmianowy – rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 2 marca 2020 r.,
9marca 2020 r., 16marca 2020 r., 23 marca 2020 r.

 

Zakład Karny w Białymstoku, ul. Hetmańska 89, 15 – 727 Białystok

 

strażnik działu ochrony –2etaty

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie lub średnie branżowe. Rozkład czasu służby: system wielozmianowy - służba będzie pełniona w systemie jednozmianowym oraz wielozmianowym. Jednozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie  od poniedziałku do piątku. Wielozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej. Służba pełniona jest również w dni wolne i święta. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: nadzór nad osadzonymi podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, dokonywanie kontroli osobistych, przy zwiększonej dyspozycyjności. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 2 marca 2020 r.,
9 marca 2020 r., 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r.

 

Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18 – 400 Łomża

strażnik działu ochrony –19etatów

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie lub średnie branżowe. Rozkład czasu służby: system wielozmianowy - służba będzie pełniona w systemie jednozmianowym oraz wielozmianowym. Jednozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie  od poniedziałku do piątku. Wielozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej. Służba pełniona jest również w dni wolne i święta. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: nadzór nad osadzonymi podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, dokonywanie kontroli osobistych, przy zwiększonej dyspozycyjności. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

młodszy psycholog działu penitencjarnego – 1 etat

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: wyższe z tytułem magistra o kierunku psychologia. Rozkład czasu służby: system jednozmianowy – rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 2 marca 2020 r.,
9 marca 2020 r., 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r.

 

Zakład Karny w Grądach Woniecko, Grądy Woniecko 34, 18 – 312 Rutki – Kossaki

strażnik działu ochrony –2etaty

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie lub średnie branżowe. Rozkład czasu służby: system wielozmianowy - służba będzie pełniona w systemie jednozmianowym oraz wielozmianowym. Jednozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie  od poniedziałku do piątku. Wielozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej. Służba pełniona jest również w dni wolne i święta. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: nadzór nad osadzonymi podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, dokonywanie kontroli osobistych, przy zwiększonej dyspozycyjności. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 2 marca 2020 r.,
9 marca 2020 r., 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r.

 

 

Zakład Karny w Przytułach Starych, Przytuły Stare 13A, 07 – 411Rzekuń

strażnik działu ochrony –4etaty

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie lub średnie branżowe. Rozkład czasu służby: system wielozmianowy - służba będzie pełniona w systemie jednozmianowym oraz wielozmianowym. Jednozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie  od poniedziałku do piątku. Wielozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej. Służba pełniona jest również w dni wolne i święta. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: nadzór nad osadzonymi podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, dokonywanie kontroli osobistych, przy zwiększonej dyspozycyjności. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 2 marca 2020 r.,
9 marca 2020 r., 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r.

 

 

 

Areszt Śledczy w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 29, 16 – 400 Suwałki

strażnik działu ochrony –12etatów

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie lub średnie branżowe. Rozkład czasu służby: system wielozmianowy - służba będzie pełniona w systemie jednozmianowym oraz wielozmianowym. Jednozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie  od poniedziałku do piątku. Wielozmianowy rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od służby albo 48 godzin, jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej. Służba pełniona jest również w dni wolne i święta. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: nadzór nad osadzonymi podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, dokonywanie kontroli osobistych, przy zwiększonej dyspozycyjności. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży
i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

 

młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – 1 etat

 

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie. Wskazane doświadczenie
związane z organizacją i realizacją żywienia zbiorowego.Rozkład czasu służby: system jednozmianowy – rozkład czasu służby polega na pełnieniu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

 

Przewidywany termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej: 2 marca 2020 r.,
9 marca 2020 r., 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r.

 

 

  1. Wymagania stawiane kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie,

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

3) korzystająca z pełni praw publicznych,

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

7) posiadająca co najmniej wykształcenie  średnie lub średnie branżowe,

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

  1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Kandydaci do Służby Więziennej wymagane dokumenty składają osobiście w komórce kadrowej jednostki organizacyjnej, w której stara się o przyjęcieod poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 lub drogą pocztową (liczy się data wpływu)do dnia 15 stycznia 2020 r. z dopiskiem
„Nabór 1 / 2020”.Podanie należy kierować do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej 
w Białymstoku.

Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska służbowego(ze wskazaniem adresu e-mail do kontaktu),

2) wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 1),

3) świadectwa pracy lub służby,

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2),

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez kandydata, a zawartych w dokumentach innych niż wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 6) może być dostarczone jako oddzielny dokument o następującej treści:

 

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych  dostarczonych przeze mnie, a zawartych w dokumentach innych niż wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.................................

Podpis kandydata

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia
15 stycznia 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

 

 

V. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata,

f) sporządzenia arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postepowania kwalifikacyjnego,

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, i nie ma  odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,

b) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską.

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking kandydatów zawiera imiona i nazwiska kandydatów wraz z oceną kandydata uzyskaną w postępowaniu kwalifikacyjnym i liczbą porządkową wskazującą na jego miejsce w rankingu, podane z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów.

Na ocenę kandydata z etapów postępowania kwalifikacyjnego składa się suma punktów uzyskanych:

a) z testu sprawności fizycznej,

b) z arkusza oceny kandydata sporządzonego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu wiedzy,

c) z oceny kwalifikacji kandydata potwierdzonych złożonymi przez niego dokumentami,

d) w związku z ukończeniem przez kandydata odpowiedniej szkoły lub uczelni.

Liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi od 0 – 30 punktów.

Test sprawności fizycznej obejmuje próby sprawnościowe: moc (skoczność) − skok w dal z miejsca, siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem, gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca), zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m, szybkość: bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać do 30 punktów w tym za:

1) kompetencje personalne kandydata - od 1 do 15 punktów,

2) kompetencje społeczne kandydata - od 1 do 15 punktów.

Liczba punktów z testu wiedzy możliwa do uzyskania wynosi od 0 do 30 punktów.

Test wiedzy składa się z 30 pytań i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), uzyskane w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), uzyskane w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej mu uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu przez niego egzaminu maturalnego, w której ten kandydat zrealizował programy nauczania wychowania przedszkolnego lub programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub programy nauczania do zawodu, uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

 

VI. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać osobiście w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjnaw godz. od 8:00 – 13:00.

 

VII. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji wynoszący 2 lata, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Jako administrator Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego, przedstawiam informacje dotyczące przetwarzania przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku (dalej OISW Białystok) Państwa danych osobowych.

Co oznacza skrót RODO

Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych w ramach postępowania kwalifikacyjnego, jest  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku, adres: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89.

Kim jest inspektor ochrony danych w  i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować: osobiście w siedzibie OISW Białystok, listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Hetmańska 89, 15-727 Białystok, pocztą elektroniczną pisząc na adres: iod_oisw_bialystok@sw.gov.pl, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, telefonicznie dzwoniąc na nr:  85 662 85 14.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Ustawie o Służbie Więziennej i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania kwalifikacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Państwa dane osobowe

W OISW Białystok Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit c  RODO,
  • Art. 6 ust. 1 lit a  RODO,
  • Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • art. 38 – 39g Ustawy  o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1542),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej z dnia 1 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1631),

Informacja dotycząca odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą w związku z realizacją celu przetwarzania mogą być udostępniane innym jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku.

 

 

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe

Państwa dane zgromadzone w ramach postępowania kwalifikacyjnego będą przechowywane  przez czas związany z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych oraz prawo do niepodlegania profilowaniu, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy                         o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych możecie Państwo złożyć osobiście                     w godzinach urzędowania OISW Białystok, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres OISW Białystok.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa              w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych związanych z procesem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób mogą Państwo zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych został uruchomiony specjalny adres poczty elektronicznej: incydent_oisw_bialystok@sw.gov.pl, na który możecie Państwo zgłaszać wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jak również wszelkie zauważone incydenty mające wpływ                               na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w OISW Białystok  i jednostkach podległych.

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można również zgłaszać osobiście w godzinach urzędowania OISW Białystok, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres OISW Białystok.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej