Ranking uzupełniający kandydatów z naboru nr 6/2020, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej