DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 W BYDGOSZCZY

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

 

ogłasza

 

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej 

dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu  Służby Więziennej w Bydgoszczy

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy Rozmiar: 45.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej