Ogłoszenie rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej nr  17/2024 dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych OISW w Katowicach

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 MARCA 2023 roku drogą pocztową (liczy się data wpływu do jednostki) na adres WYBRANEGO ZAKŁADU KARNEGO/ARESZTU ŚLEDCZEGO z dopiskiem „Nabór nr 17/2024 do Służby Więziennej” lub osobiście w siedzibie wybranej jednostki w godzinach 7.30-15.30 (dokumentacja zakopertowana z opisem jak wyżej).

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Karola Miarki 1

UWAGI:

Komisja kwalifikacyjna poprzez adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniu skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich przy ul. Karola Miarki 1.

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem tel.:

(77) 409 98 11 lub (77) 409 98 10 – nr tel. do ZK Nr 1 w Strzelcach Opolskich

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej