Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego

 

Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu ul. Świebodzka 1, 50-046 Wrocław ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, w ramach pełnienia dyżurów pielęgniarskich/ratownika medycznego:

 

  • dni powszednie od poniedziałku do piątku – dyżury w Szpitalu Psychiatrycznym pełnione od godziny 07.00 do godziny 19.00 oraz od godziny 19.00 do godziny 07.00 w sumie 12 godzin; dyżury w Ambulatorium pełnione od godziny 07.30 do godziny 15.30 w sumie 8 godzin lub od godziny 07.30 do godziny 17.30 w sumie 10 godzin;
  • soboty oraz dni świąteczne (święta kościelne i państwowe) – dyżury w Szpitalu Psychiatrycznym pełnione od godziny 07.00 do godziny 19.00 oraz od godziny 19.00 do godziny 07.00 w sumie 12 godzin; dyżury w Ambulatorium pełnione od godziny 07.30 do godziny 15.30 w sumie 8 godzin lub od godziny 07.30 do godziny 17.30 w sumie 10 godzin;
  • niedziele oraz dni świąteczne (święta kościelne i państwowe) – dyżury w Szpitalu Psychiatrycznym pełnione od godziny 07.00 do godziny 19.00 oraz od godziny 19.00 do godziny 07.00 w sumie 12 godzin; dyżury w Ambulatorium pełnione od godziny 07.30 do godziny 15.30  w sumie 8 godzin lub od godziny 07.30 do godziny 17.30 w sumie 10 godzin.

 

Przewidywana liczba świadczeniobiorców – 8 osób (w zależności od potrzeb od 80 do 160 godzin miesięcznie, dla 1 osoby). Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert dotyczące przedmiotu konkursu, w tym obowiązujący formularz ofertowy można uzyskać w dziale organizacyjno-prawnym i kadr Aresztu Śledczego we Wrocławiu w godzinach od 7.15 do 15.15 oraz na stronie internetowej http:/www.sw.gov.pl/

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, z opisem:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego, oferty nie otwierać przed 30 listopada 2021 r. godz. 12:00 ”

 

Rozmiar: 589.7 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej