Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 15.02.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Nr KO- 220.4/2024 na świadczenia medyczne


 

Jednostka organizacyjna: Areszt Śledczy w Szczecinie z Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie


Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie z Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie po przeprowadzeniu konkursu ofert informuje, iż w dniu 15.02.2024 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na usługi medyczne:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby podmiotu leczniczego Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych w Szczecinie z Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie.

W w/w konkursie wybrano 1 ofertę:

 

Diagnostyka S.A. ul. Prof. Michała Życzkowskiego16, 31-864 Kraków

Region Zachodniopomorski ul. Wojska Polskiego 24, 73-110 Stargard.

 

Uzasadnienie wyboru ofert: Wybrana oferta spełniła wymogi przewidziane przez Udzielającego zamówienia w szczegółowych warunkach konkursu ofert, a także obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z pkt. XI szczegółowych warunków konkursu ofert umowa z w/w Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.


 


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej