Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu działając zgodnie z art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informuje, że rozstrzygnął konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym
w Poznaniu, w jednostkach podległych OISW w Poznaniu, osadzonych z innych jednostek zgodnie ze statutami oddziału psychiatrii sądowej, oddziału chorób wewnętrznych,
z wykorzystaniem infrastruktury zamawiającego.

 

W ww. konkursie wpłynęły 3 oferty niepodlegających odrzuceniu. Swoją ofertę złożyli wykonawcy:

część 1 - asystent oddziału psychiatrii sądowej:

Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Martin, ul. Franciszkańska 7/2,
62-800 Kalisz. Cena oferty 160,00 PLN za godzinę. Podatek VAT nie podlega.
Uzyskana liczba punktów w kryterium cena - 80, w kryterium jakość – 5, w kryterium kompleksowość - 5,
w kryterium dostępność - 5, w kryterium ciągłość - 5. Łączna liczba uzyskanych punktów 100.

część 2 – konsultant okulista: 

Specjalistyczna Gabinet Okulistyczny dr n. med. Walenty Chudzicki, 60-254 Poznań, ul. Hetmańska 15. Cena oferty 4 500,00 PLN miesięcznie. Podatek VAT nie podlega. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena -  80, w kryterium jakość – 5, w kryterium kompleksowość - 5, w kryterium dostępność - 5, w kryterium ciągłość - 5. Łączna liczba uzyskanych punktów 100.

część 3- konsultant neurolog:

Stefania Ellmann - Vitali Lekarz specjalista neurolog, Plac Niepodległości 43, 62-035 Kórnik. Cena oferty 4 500,00 PLN za miesiąc. Podatek VAT nie podlega. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena -  80, w kryterium jakość – 5,  w kryterium kompleksowość - 5, w kryterium dostępność - 5, w kryterium ciągłość - 5. Łączna liczba uzyskanych punktów 100.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu działając zgodnie z art. 151 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informuje, że konkurs ofert Nr D/KP/1151/23/1 wygrały oferty:

część 1 - asystent oddziału psychiatrii sądowej;

Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Martin, ul. Franciszkańska 7/2,
62-800 Kalisz

część 2 – konsultant okulista: 

Specjalistyczna Gabinet Okulistyczny dr n. med. Walenty Chudzicki, 60-254 Poznań, ul. Hetmańska 15.

część 3 - konsultant neurolog:

Stefania Ellmann - Vitali Lekarz specjalista neurolog, Plac Niepodległości 43, 62-035 Kórnik.

 

Uzasadnienie wyboru: ww. wykonawcy spełnili wszystkie wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert, uzyskali najwyższą sumę  punktów w wymaganych kryteriach.

 

Umowy z w/w Wykonawcami zostaną zawarte w siedzibie Zamawiającego w terminie 03.04.2023r..

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej