Ogłoszenie nr 3/2021 o konkursie ofert

 

  1. Udzielający zamówienia

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.

ul. Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 5952100 fax. 62 5952102,  REGON 000320325 NIP 622-17-97-862

 

  1. Przedmiot konkursu

Świadczenie usług protetycznych dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

  1. Miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy.

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.

ul. Ledóchowskiego 1,  63-400 Ostrów Wielkopolski do 17.12.2021r. do godz. 10.00  oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.

ul. Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

W godzinach od 7.30 – 15.30 w dni robocze, w terminie od 13.12.2021 r. do 17.12.2021 r. godziny 10:00.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.

ul. Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Dnia 17.12.2021 r. otwarcie ofert – 11.30.  Rozstrzygnięcie - godzina 12:30

 

  1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

  1. Skargi i protesty i odwołania dotyczące konkursu ofert można składać w Areszcie Śledczym przy ul. Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski w terminach:
  • skargi do czasu rozstrzygnięcia konkursu,
  • protesty i odwołania 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej