Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w Areszcie Śledczym w Miedzyrzeczu

st. szer. Mateusz Olanin
tel. 95 74 27 513

Dodatkowy numer telefonu, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje: 694 468 416.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej