OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowisku Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych na umowę o pracę, od stycznia 2020 r. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja oraz minimalny staż pracy w zawodzie wynoszący 5 lat. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

- telefonicznie: dział kadr tel. 12 630 11 55, służba zdrowia tel. 12 630 13 60,

- osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- drogą elektroniczną: dl_krakow@sw.gov.pl lub dk_krakow@sw.gov.pl

Termin składania ofert: do 20.12.2019 r.

 Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające dane osobowe zgodnie z art. 221 1 kodeksu pracy (wzór w załączeniu)
  • pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe specjalistyczne, staż pracy – oryginały do wglądu

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego z siedzibą w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków, email: as_krakow@sw.gov.pl, tel. 12 630 11 00. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* UWAGA! Prosimy o załączenie do składanych dokumentów podpisanej klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego Dyrektora Aresztu Śledczego z siedzibą w Krakowie ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków, email: as_krakow@sw.gov.pl, tel. 12 630 11 00 - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej