OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Informuję, iż w dniu 22.02.2021 r. została zakończona procedura konkursowa w związku z ogłoszonym konkursem na zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z lekarzem psychiatrą - prowadzącym działalność w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej z dnia 11.02.2021 r. na świadczenie usług zdrowotnych w Ambulatorium  z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie przez lekarza psychiatrę. W wyniku konkursu wyłoniona została oferta Pana lek. med. Rafała Łuczak – prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską lek. Rafał Łuczak specjalista psychiatra, 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 33-34/18, REGON 170392442.

podpisał:

Dyrektor
Aresztu Śledczego w Elblągu

ppłk Marek Sokół

 


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej