Bytom, dn. 27.05.2020 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielania świadczeń

zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w szpitalu i ambulatorium
z izbą chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu

(praca w porze dziennej – oddział wewnętrzny).

 

 

 

 

W myśl art. 151 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1373) informuję, iż w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w szpitalu i ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu została przyjęta następująca oferta:

 

Indywidualna Praktyka Lekarska, 44-153 Smolnica, ul. Wiejska 73.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej