Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielania świadczeń

zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w szpitalu i ambulatorium wraz z izbą chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu

(konsultacje psychiatryczne).

 

 

 

W myśl art. 151 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1398) informuję, iż w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności (konsultacje psychiatryczne) przyjęta została oferta niżej wymienionego oferenta:

 

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska

41-800 Zabrze

ul. Grunwaldzka 46

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej