Bytom, dn. 29.09.2017r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielania świadczeń

zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w ambulatorium Aresztu Śledczego w Bytomiu (lekarz ambulatorium – rezerwa celowa).

 

 

 

 

W myśl art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1793) informuję, iż w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności (lekarz ambulatorium – rezerwa celowa) przyjęta została najkorzystniejsza oferta tj:

 

 

Indywidualna Praktyka Lekarska

41-948 Piekary Śląskie, ul. Długosza 22

 

 

 

 

 

Podpisał:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu

ppłk mgr Artur Szumowski

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej