Bytom, dn.  18.06.2018 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielania świadczeń

zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w ambulatorium Aresztu Śledczego w Bytomiu (kierownik ambulatorium).

 

 

 

 

W myśl art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938) informuję, iż w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności (kierownik ambulatorium) przyjęta została oferta niżej wymienionego oferenta:

 

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska

41-902 Bytom, ul. Lenartowicza 4/3a

 

 

 

 

                                                                                                             Podpisał:

                                                                                                             ppłk Artur Szumowski

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                             Aresztu Śledczego w Bytomiu

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej