Bytom, dn.  19.06.2018 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych

wolności w szpitalu i ambulatorium wraz z izbą chorych

Aresztu Śledczego w Bytomiu (DYŻURY).

 

 

 

 

W myśl art. 151 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938) informuję, iż w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w szpitalu i ambulatorium wraz z izbą chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu przyjęte zostały następujące oferty:

 

  1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Lenartowicza 4/3a,
  2. Indywidualna Praktyka Lekarska, 40-872 Katowice, , ul. Z.Czarnego 2/40
  3. Indywidualna Praktyka Lekarska, 41-907 Bytom, ul. Pomorska 12/12,
  4. Indywidualna Praktyka Lekarska, Katowice, ul. Górniczego Stanu 18,
  5. Indywidualna Praktyka Lekarska, 40-171 Katowice, ul. Modrzewiowa 24A/6.

 

 

 

                                                                                                                                    Podpisał:

                                                                                                                                    ppłk Artur Szumowski

                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                        Aresztu Śledczego w Bytomiu

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej