Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza dermatologa dla osób pozbawionych wolności w szpitalu i ambulatorium wraz z izbą chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu.

 

 

 

 

W myśl art. 151 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373) informuję, iż w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności (konsultacje dermatologiczne) przyjęta została oferta niżej wymienionego oferenta:

 

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska

41-902 Bytom, ul. Woźniaka 46A/2

 

 

 

 

                                                                           Podpisał:

                                                                                                                                                                                                              ppłk Artur Szumowski

                                                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                                                                           Aresztu Śledczego w Bytomiu

      

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej