Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach

Ogłasza nabór do pracy w Służbie Więziennej na stanowisko:

referent/ inspektor - obsługa sekretariatu (etat cywilny)

 

Przewidywana ilość osób do przyjęcia – 1 osoba

Wymiar zatrudnienia – pełny etat

Planowany termin przyjęcia - 2019 r.

 

 

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie, wykształcenie wyższe mile widziane,
 • ukończone 18 lat,
 • niekaralność,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na stanowisku referenta/inspektora ,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: fax /drukarka/ skaner,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlock,
 • umiejętność wyszukiwania informacji Internet, posługiwania się pocztą elektroniczną etc.,
 • mile widziane doświadczenia w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów (w szczególności e DOK),
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów i informacji,
 • komunikatywność, zaangażowanie, rzetelność, inicjatywa oraz wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobre umiejętności organizacji pracy, również pod presją czasu.

 

Charakter pracy:

Praca w sporadycznym kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Do zakresu powierzonych obowiązków należy w szczególności: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sekretariatu, prowadzenie i rejestracja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, redagowanie pism, obsługa poczty elektronicznej, łączenie rozmów telefonicznych, współpraca oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji między działami, dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Praca na opisywanym stanowisku wymaga od pracownika wiedzy w zakresie obsługi komputera, sprzętu biurowego oraz pakietu office ( word, excel ), elastyczności w działaniu ze względu na specyfikę pracy w Służbie Więziennej oraz asertywności w kontaktach ze współpracownikami.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście od 800 : 1500 lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko – referent/inspektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach -obsługa sekretariatu” na adres: Areszt Śledczy w Mysłowicach ul. Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice.

 

 • list motywacyjny
 • CV
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
 • kserokopia dowodu osobistego

 

 

Dokumenty rozpatrzone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci o przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni pisemnie.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy w Areszcie Śledczym w Mysłowicach.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można uzyskać w kadrach Aresztu Śledczego w Mysłowicach pod numerami:tel.32 31 83 410;32 31 83 405

Po zakończonej rekrutacji Areszt Śledczy w Mysłowicach nie zwraca złożonych dokumentów.

 

 

 

Termin składania podań do dnia 25.01.2019 r.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej