Rozstrzygnięcie konkursu  ofert na udzielanie świadczeń  zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w ramach opieki ambulatoryjnej w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie.            

         Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w ramach opieki ambulatoryjnej w Areszcie  Śledczym w Krasnymstawie.

informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w ramach opieki ambulatoryjnej w Areszcie  Śledczym w Krasnymstawie w  dniu 19.02.2021 r.   w zakresie:

 części  I  konsultacje chirurgiczne  została wybrana oferta:

Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Pitura

ul. Kolonia Krakowskie Przedmieście 47a

22-300 Krasnystaw

część III  konsultacje neurologiczne

Prywatna Praktyka Lekarska

Waldemar Frąk

Neurolog

Ul. Walecznych 37

 20- 136 Lublin

część IV konsultacje seksuologiczne  został wybrana oferta

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

dr  Ewa Król

20-613 Lublin ul. Sowińskiego 42/2

Postępowanie  konkursu  ofert  w  sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności w ramach opieki ambulatoryjnej w Areszcie  Śledczym
w Krasnymstawie w zakresie dotyczącym konsultacji tj. cześć II  
 psychiatrii, zostało unieważnione z  powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.       

Podpisała:

ppłk Anna Adamska

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej