OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach (około 1000 uprawnionych) w zakresie opieki lekarskiej radiologicznej
Nr sprawy III/K/2020 z dnia 4 maja 2020 roku

 

Na podstawie art. 151 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) ogłaszam, że w wyniku konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach została wybrana następująca oferta:

 

opieka radiologiczna - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michalina Mroczek Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potulice, dnia 19.05.2020 r.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej