Miasto: Popowo-Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 41

Kod pocztowy: 07-203

Email: os_popowo@sw.gov.pl

Telefon: 22 782-73-00

Narada kierowników SDE

11.06.2021
W dniach 07-09 czerwca 2021 roku w ośrodku odbyła się narada służbowa kierowników terenowych działów Systemu Dozoru Elektronicznego.

Szkolenie specjalistyczne dla zbrojmistrzów

05.05.2021
Gospodarowanie uzbrojeniem to temat szkolenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za gospodarowanie uzbrojeniem w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, które odbyło się w kwietniu 2021 roku.

Zakończenie szkolenia przygotowawczego

30.04.2021
W dniach 19-29 kwietnia odbył się kurs przygotowawczy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w formie stacjonarnej.

Aktualności

W dniach 07-09 czerwca 2021 roku w ośrodku odbyła się narada służbowa kierowników terenowych działów Systemu Dozoru Elektronicznego.

Gospodarowanie uzbrojeniem to temat szkolenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za gospodarowanie uzbrojeniem w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, które odbyło się w kwietniu 2021 roku.

W dniach 19-29 kwietnia odbył się kurs przygotowawczy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w formie stacjonarnej.

W dniu 22.04.2021 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W dniu 16 lutego 2021 roku uroczystego przywitania słuchaczy w imieniu Pani Komendant OSSW w Popowie- ppłk Doroty Pawlak dokonał Zastępca Komendanta- kpt. Leszek Łach.

W dniach 21-29 stycznia odbył się kurs przygotowawczy w formie wideokonferencji organizowany przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej