Miasto: Popowo-Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 41

Kod pocztowy: 07-203

Email: os_popowo@sw.gov.pl

Telefon: 22 782-73-00

Popowo najlepsze

27.06.2018
Funkcjonariusze Ośrodka zajęli pierwsze miejsce w zawodach strzeleckich organizowanych przez WKU w Wyszkowie

Praca szansą na zmianę postaw

30.03.2018
Jak zwiększyć zatrudnienie osadzonych? Czy zatrudnienie ma wpływ na postawy skazanych? Jak układa się współpraca z podmiotami zewnętrznymi? O tym dyskutowano na naradzie instruktażowo- szkoleniowej specjalistów penitencjarnych.

Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

02.03.2018
W dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku, odbyła się roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej.

Aktualności

Popowo najlepsze

27.06.2018

Funkcjonariusze Ośrodka zajęli pierwsze miejsce w zawodach strzeleckich organizowanych przez WKU w Wyszkowie

Dzień Dziecka 2018

12.06.2018

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje przygotowane z okazji Dnia Dziecka, jaki odbył się w Ośrodku w dniu 09 czerwca 2018 roku.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w ramach działalności statutowej przygotowuje funkcjonariuszy i pracowników odbywających szkolenie do wykonywania zadań służbowych.

Jak zwiększyć zatrudnienie osadzonych? Czy zatrudnienie ma wpływ na postawy skazanych? Jak układa się współpraca z podmiotami zewnętrznymi? O tym dyskutowano na naradzie instruktażowo- szkoleniowej specjalistów penitencjarnych.

W dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku, odbyła się roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej.

Diagnoza organizacji jako element właściwego zarządzania. Teoria i praktyka zarządzania zakładami karnymi i aresztami śledczymi.

Jednostki podległe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej