Miasto: Wrocław

Ulica: Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (71) 327-26-01

Fax: (71) 327-26-70

99. Co działa?

15.10.2018
11-12 października br. Wrocław stał się na dwa dni stolicą polskiej kurateli sądowej. W gmachu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu...

Krew najcenniejszy dar

15.10.2018
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy jeleniogórskiego aresztu skupionych w Klubie Honorowych Dawców Krwi w dniu 15 października zorganizowano na terenie jednostki kolejną w tym roku akcję honorowego oddawania krwi.

Życzenia dla nauczycieli

12.10.2018
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej

Aktualności

Projekt ZWIERCIADŁO zrealizowany w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu przy współpracy z wrocławską Szkołą Animatorów Kultury jest promowany w mediach.

W miniony weekend odbyła się 22. Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

11.10.2018r. na zaproszenie Pani Grażyny Górskiej prowadzącej Kancelarię Mediacyjną i Prawną w Oławie , funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu kolejny raz wzięli udział w VII Oławskiej Konferencji Mediacyjnej. W tym roku patronat nad konferencją objęli Prezesi: Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Rejonowego w Oławie, Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Dzięki podpisanemu porozumieniu nasza jednostka w dniach od 09-11 października gościła czeskich delegatów z Hradec Kralova. W maju br polska delegacja na zaproszenie czeskiej strony miała możliwość poznania struktury więziennej Hradec Kralove. Tym razem role się odwróciły.

12 października na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego przy ul. Wodzisławskiej we Wrocławiu funkcjonariusze Służby Więziennej rywalizowali w strzelaniu sportowo-myśliwskim o Puchar Dyrektora Okręgowego SW we Wrocławiu

11 października 2018r. w sali Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyła się ogólnopolska kampania społeczna pn. „Bezpieczni w służbie i w pracy” zorganizowana przez Zakład Karny w Strzelinie i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej