Miasto: Wrocław

Ulica: Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (71) 327-26-01

Fax: (71) 327-26-70

Realizacja projektu międzynarodowej współpracy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości wraz ze SCRAM Systems International

23.09.2021
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, jako jedyny w Polsce rozpoczął realizację projektu „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej...

Pamięć o ofiarach II Wojny Światowej

01.09.2021
Funkcjonariusze Służby Więziennej oddali hołd ofiarom II Wojny Światowej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu.

Nabór do Służby Więziennej

31.08.2021
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Aktualności

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości - hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie jednostki, na działce o numerze ewidencyjnym nr 35 (przy ulicy Hołdu Pruskiego 4)

24 września 2021 roku dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, ppłk Marek Kaczmarski podpisał porozumienie z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Lwówku Śląskim Panią Aliną Sudoł-Kornalewicz oraz Szklarskiej Porębie Panem Jerzym Majdanem na mocy, których wspólnie prowadzić będziemy zajęcia i akcje edukacyjno - ekologiczne dla osadzonych.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu rozpoczęła się kolejna edycja programu „O.O Tolerancji HIOB- kolejna edycja 2021” psychokorekcyjnego dla skazanych kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu kolejny raz dumnie reprezentowali formację Służby Więziennej potencjalnym kandydatom.

Po raz kolejny w tym roku, 6 września Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” działający w jeleniogórskim Areszcie Śledczym, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizował akcję honorowego oddawania krwi.

Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami wrocławskiej sekcji Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, uczestniczyli 04 września br. w charytatywnym pikniku rodzinnym zorganizowanym w Jaworzynie Śląskiej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej