Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Wiśniowa 50

Kod pocztowy: 02-520

Email: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Telefon: (22) 640-82-51 / (22) 848 62 68.

Wielkanocne spotkanie Służb Mundurowych Mazowsza

18.04.2019
18 kwietnia br. w sali konferencyjnej gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się wielkanocne spotkanie służb mundurowych Mazowsza.

Wielkanoc za #kratami

18.04.2019
Okres poprzedzający Wielkanoc to czas, w którym każdy z nas przygotowuje się do tego wyjątkowego święta. Kadra jednostek penitencjarnych dokłada starań, aby również osoby pozbawione wolności w szczególny sposób przygotowały się do Zmartwychwstania Pańskiego.

Aktualności

Święto Zmartwychwstania Pańskiego, upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa, uznawane jest za najważniejsze święto chrześcijańskie. W okresie wielkanocnym wypełnione są nie tylko kościoły, ale również więzienne kaplice. W tym czasie osadzeni chętnie korzystają z przysługującego im prawa do posług religijnych.

Jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej? Jak wygląda praca w jednostce penitencjarnej? Jak zostać studentem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie?

Dzięki współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu Służba Więzienna umożliwia skazanym bliższe zapoznanie się z najnowszą, tragiczną historią Polski.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce gościła delegacja Biura Dyrektora Generalnego czeskiej Służby Więziennej.

Funkcjonariusz pełniący służbę na Biurze Przepustek Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, udaremnił próbę przemytu przedmiotu niedozwolonego.

15 kwietnia br. ppłk Krzysztof Ziółkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu, zawarł porozumienie o współpracy z reprezentowaną przez Panią Justynę Domasłowską- Szulc, Fundacją Dom Kultury.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej