Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 80

Fax: 17 852 03 61

Wojewódzkie Święto Służby Więziennej

04.07.2024
4 lipca 2024 roku w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy, z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Teresy Kubas Hul, przedstawicieli instytucji oraz służb mundurowych, odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego Święta Służby Więziennej połączone ...

Święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

07.06.2024
Doroczne święto Podhalańczyków ustanowiono na 26 maja. To właśnie tego dnia w 1993 r., na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powstała brygada, której rok później Minister Obrony Narodowej nakazał przejąć i z honorem kontynuować tradycje i dziedzictwo...

Święta SG w Przemyślu i PSP w Dubiecku

22.05.2024
Święta Straży Granicznej w Przemyślu i Państwowej Straży Pożarnej w Dubiecku.

Aktualności

Z dniem 15 lipca 2024 r. płk Stanisław Kotula – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie powierzył obowiązki zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie mjr. Andrzejowi Zgoba.

We współpracy z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Stowarzyszeniem Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii, przedstawicielami samorządu, harcerzami, regionalistami, przedstawicielami duchowieństwa, funkcjonariusze łupkowskiej jednostki penitencjarnej i skazani uczestniczyli w upamiętnieniu zamordowanych 10.07.1942r., w Woli Michowej przedstawicieli społeczności żydowskiej

Skazani uzależnieni od alkoholu obejmowani są różnymi formami oddziaływań terapeutycznych i postterapeutycznych

W dniu 1 lipca br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy miała miejsce wizyta studyjna oraz szkolenie kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich okręgu tarnobrzeskiego w ramach projektu "Pilotażowe Kompleksy Penitencjarne", Programu pn. "Sprawiedliwość" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu więziennictwa.

O możliwej do uzyskania pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających warunki izolacji penitencjarnej z przedstawicielką Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej Caritas Diecezji Kieleckiej rozmawiały osadzone odbywające karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach.

W rzeszowskim zakładzie karnym otwarto nowe pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi do prowadzenia rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE, wyremontowane przez samych osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej