Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 80

Fax: 17 852 03 61

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają powodzianom

13.07.2020
W dniu 10.07.2020 r. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wzięli udział w akcji pomocy powodzianom w gminie Korczyna.

XIII AKCJA KRWIODAWSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH W UHERCACH MINERALNYCH

11.07.2020
Już po raz XIII mundurowi z Bieszczad oddali honorowo krew dla potrzebujących. Akcja tradycyjnie organizowana jest na początku okresu wakacyjnego kiedy zapotrzebowanie na ten niezastąpiony dar serca jest największe. Patronat honorowy nad akcją objął Dyrektor Zakładu Karnego...

Funkcjonariusz Służby Więziennej zawsze na posterunku

08.07.2020
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie udzielili pomocy w czasie kolizji.

Aktualności

Od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych gościł studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

W Zakładzie Karnym w Przemyślu funkcjonuje Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Substancji Psychotropowych, dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych. To "najmłodszy" oddział terapeutyczny na Podkarpaciu.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone zostanie zatrudnienie zewnętrzne...

Rozpoczynamy cykl artykułów mających przybliżyć czytelnikom naszą codzienność w służbie. Będziemy w nich opowiadać o sprawach, które realizujemy każdego dania a o których niewiele osób wie i nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Dziś materiał o dowodach osobistych przygotowany w Zakładzie Karnym w Medyce.

W ramach akcji #GaszynChallenge Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie "pompował" dla 10-cio miesięcznej Darii.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej