Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 80

Fax: 17 852 03 61

Odznaczenia i awanse w Rzeszowie

16.11.2021
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie odbyła się uroczysta odprawa dla funkcjonariuszy i pracowników.

„Konwojówka”

14.11.2021
W minionym tygodniu, w ODK SW w Olszanicy odbyła się kolejna edycja szkolenia z zakresu taktyki konwojowej organizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2021
W rocznicę przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego z rąk Rady Regencyjnej w 1918 roku, w całym województwie odbyły się uroczystości upamiętniające 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aktualności

Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat podpisał porozumienia z miejscowymi nadleśnictwami o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań.

W setną rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej 1921 roku, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja naukowa poświęcona pierwszej, nowoczesnej polskiej konstytucji.

Odznaka „Semper paratus” (łac. Zawsze gotowy) – jedno z polskich odznaczeń resortowych. Wyróżnienie w postaci odznaki przeznaczonej do nagrodzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

" Zatruta studnia "- w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyła się premiera filmu, który powstał przy współudziale i pomocy funkcjonariuszy oraz osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu .

Funkcjonariusze Zakładu Karnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej