Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 80

Fax: 17 852 03 61

Bohaterska postawa funkcjonariusza Zakładu Karnego w Medyce

15.10.2018
W czasie wolnym od służby funkcjonariusz naszej jednostki zatrzymał i przekazał policji sprawcę usiłowania rozboju na 12-latku.

II Podkarpacki Mityng Strzelecki Służb Mundurowych (video)

12.10.2018
Wśród „mundurowych” z regionu wszyscy znają „Łupkowskie Strzelby”. Niestety, nie każdemu z chętnych jest dane w niej uczestniczyć. Tymczasem strzelectwo „cywilne” staje się coraz popularniejsze wśród funkcjonariuszy. To właśnie z myślą o nich grono pasjonatów przy wsparciu...

Górski Rajd Pieszy Służby Więziennej

26.09.2018
W dniach 19 – 23 września br. odbył się LXXVII Ogólnopolski Górski Rajd Pieszy Służby Więziennej – Bieszczady 2018. Patronatu imprezie udzielił Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Organizatorem rajdu był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.

Aktualności

W związku z przypadającym w dniu 13  października Dniem Ratownictwa Medycznego w  Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu zorganizowano warsztaty dla skazanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

„Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe” to nowy program realizowany w dębickiej jednostce penitencjarnej kierowany do ojców… ojców z więzienia.

W podkarpackim odcinku sztafety „Wokół Niepodległej” wzięło udział dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Medyce.

W dniach 19 – 23 września br. odbył się LXXVII Ogólnopolski Górski Rajd Pieszy Służby Więziennej – Bieszczady 2018. Patronatu imprezie udzielił Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Organizatorem rajdu był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.

W Łupkowie zakończyła się XII edycja Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych Euroregionu „Karpaty” - czyli popularne „Łupkowskie Strzelby”. Organizatorami byli tradycyjnie Służba Więzienna, NSZZFiPW, Zarząd Podkarpacki LOK i Sekcja Strzelecka CWKS Legia. Tegorocznym zawodom patronował Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Wspólną misją formacji mundurowych Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej, Wojska oraz Państwowej Straży Pożarnej jest dbałość o szeroko rozumiane bezpieczeństwo człowieka. Stąd też powstała idea przyjrzenia się wolności i prawom człowieka z perspektywy służb mundurowych i przedyskutowania tej problematyki z perspektywy codziennej pracy żołnierza lub funkcjonariusza pełniącego swoją służbę na Podkarpaciu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej