Miasto: Poznań

Ulica: ul. Młyńska 1

Kod pocztowy: 61-729

Email: oisw_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 259

Fax: 61 85 68 253

#ResortSprawiedliwościPomaga – Domowi Pomocy Społecznej w Lubsku i Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Zielonej Górze

23.05.2020
22 maja Zakład Karny w Krzywańcu przekazał kolejne środki ochrony osobistej uszyte w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej "Resort Sprawiedliwości Pomaga". Tym razem wsparcie dotarło do Domu Pomocy Społecznej w Lubsku gdzie przekazanych zostało 500...

Wielkie szycie trwa

22.05.2020
Łącznie 1100 maseczek uszytych przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego „Pro publico. Najlepszy odzew – podziel się dobrem”, trafiło dziś do Szpitala Powiatowego w Rawiczu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

System Dozoru Elektronicznego

21.05.2020
Systemem Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej. Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego działa także...

Aktualności

22 maja Zakład Karny w Krzywańcu przekazał kolejne środki ochrony osobistej uszyte w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej "Resort Sprawiedliwości Pomaga". Tym razem wsparcie dotarło do Domu Pomocy Społecznej w Lubsku gdzie przekazanych zostało 500 maseczek i 20 fartuchów ochronnych oraz po raz kolejny do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, który otrzymał 300 fartuchów ochronnych.

Wielkie szycie trwa

22.05.2020

Łącznie 1100 maseczek uszytych przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego „Pro publico. Najlepszy odzew – podziel się dobrem”, trafiło dziś do Szpitala Powiatowego w Rawiczu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 21 maja 2020 roku, powołał ppłk. Mirosława Szymańskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, z dniem 21 maja 2020 roku, powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu ppłk. Jarosława Dworeckiego.

Systemem Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej. Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego działa także w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Do listy obdarowanych przez Zakład Karny w Krzywańcu najpotrzebniejszymi środkami ochrony osobistej dołączyło Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej