Miasto: Poznań

Ulica: ul. Młyńska 1

Kod pocztowy: 61-729

Email: oisw_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 259

Fax: 61 85 68 253

Pożegnanie ze służbą

20.01.2020
Pożegnanie ze służbą, współpracownikami i sztandarem - płk Marceli Sauermann, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, po 28 latach zakończył swoją misję w Służbie Więziennej.

Zakład karny DUMĄ WRONEK !

17.01.2020
Dumę Wronek otrzymuje osoba lub instytucja, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy i swoją działalnością promują Wronki. W tym roku laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia została nasza jednostka penitencjarna.

Próba przemytu środków narkotycznych - skuteczne działanie rawickich funkcjonariuszy

15.01.2020
Funkcjonariusze rawickiej jednostki nie dali się zaskoczyć próbie przemytu. Dzięki zachowanej czujności, wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i psa specjalnego oraz testów do wykrywania narkotyków, substancja została wykryta i zdiagnozowana w szybki sposób,...

Aktualności

Pożegnanie ze służbą, współpracownikami i sztandarem - płk Marceli Sauermann, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, po 28 latach zakończył swoją misję w Służbie Więziennej.

Dumę Wronek otrzymuje osoba lub instytucja, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy i swoją działalnością promują Wronki. W tym roku laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia została nasza jednostka penitencjarna.

Funkcjonariusze rawickiej jednostki nie dali się zaskoczyć próbie przemytu. Dzięki zachowanej czujności, wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i psa specjalnego oraz testów do wykrywania narkotyków, substancja została wykryta i zdiagnozowana w szybki sposób, a zakwestionowana zawartość paczki nie trafiła za więzienne mury. Sprawą zajmie się także Policja.

W środę 8 stycznia 2020 r. pożegnaliśmy Tomasza Sadowskiego - założyciela i prezesa Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły setki osób, wśród których nie zabrakło funkcjonariuszy Służby Więziennej.

18 grudnia w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne, których celem było doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności współdziałania jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z innymi służbami w zakresie likwidacji możliwych do wystąpienia form zagrożeń bezpieczeństwa w zakładzie karnym

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddziaływań resocjalizacyjnych, kadra penitencjarna zaangażowała osadzonych w wiele akcji charytatywnych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej