Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 2

Kod pocztowy: 45-033

Email: oisw_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 453 97 61

Fax: 77 454 44 39

Historia, o której nie można zapomnieć

22.06.2018
W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, od 1 do 22 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie i Oddziale Zewnętrznym...

100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce

20.06.2018
Z okazji 100-lecia więziennictwa 11 – 19 czerwca br. w Bibliotece Miejskiej w Kluczborku zorganizowano wystawę poświęconą funkcjonowaniu Służby Więziennej. Wydarzenie było doskonałą okazją do przybliżenia społeczności lokalnej historii i pracy naszej formacji.

Terapeutyczny wymiar sztuki

20.06.2018
Forma oddziaływań penitencjarnych poprzez środki artystyczne to sprawdzone narzędzie pracy ze skazanymi. W szczególności formy tetralne stanowią dla osadzonych możliwość pogłębienia wglądu we własne przeżycia, doświadczenia, odczucia i emocje.

Aktualności

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie skazani mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.

18 czerwca br. Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie odwiedził Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk. Towarzyszyli mu: specjalistka Biura Penitencjarnego CZSW mjr Anna Giemza-Piórkowska oraz główny wizytator oświaty Tomasz Iwasiewicz.

15 czerwca br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich odbyły się XV Okręgowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Służb Mundurowych o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

Kadra penitencjarna głubczyckiej jednostki od wielu lat prowadzi oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności w różnej postaci. Jedną z nich jest angażowanie ich do działań na rzecz chorych lub niepełnosprawnych osób. Bezinteresowne zbieranie plastikowych nakrętek w głubczyckim wiezieniu stało się już tradycją.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie a władzami gminy Nysa przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Kadra penitencjarna w ramach akcji pn. ,,Nyski Dzień Recyklingu” umożliwiła jedenastu skazanym udział w akcji sprzątania miasta na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Kadra Oddziału Zewnętrznego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy wszystkim potrzebującym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej