Miasto: Olsztyn

Ulica: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Kod pocztowy: 10-575

Email: oisw_olsztyn@sw.gov.pl

Telefon: 89 524 87 02

Fax: 89 541 25 82

Ruszamy z VIII Edycją IFF "Prison Movie"

25.03.2020
Ruszyła VIII Edycja międzynarodowego przeglądu filmów o tematyce więziennej International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

Ograniczenie odwiedzin we wszystkich zakładach karnych

25.03.2020
Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podejmują kolejne działania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Otwarcie hali produkcyjnej w Olsztynie

13.03.2020
12 marca 2020 r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się otwarcie hali produkcyjnej sfinansowanej ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Aktualności

Ruszyła VIII Edycja międzynarodowego przeglądu filmów o tematyce więziennej International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podejmują kolejne działania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

4 marca br. pokaz filmów o tematyce więziennej dla podopiecznych Domu Pomocy i Domu Opieki Społecznej "Laurentius" w Olsztynie w ramach kampanii "Więzienny przykład..."

6 marca 2020 r. w OISW w Olsztynie odbyła się uroczystość z okazji powołania nowego Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie.

25 lutego 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyła się uroczystość "Pożegnania ze Służbą" płk Elżbiety Jankowskiej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej