Miasto: Olsztyn

Ulica: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

Kod pocztowy: 10-575

Email: oisw_olsztyn@sw.gov.pl

Telefon: 89 524 87 02

Fax: 89 541 25 82

Świętujemy z 4. Warmińsko – Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej

13.05.2021
Z okazji Święta 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej najlepsze życzenia od Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego dla wszystkich żołnierzy powołanych do Służby.   

12 Maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położonych

12.05.2021
Dziś świętujemy razem z pracownikami Służby Zdrowia życząc im szczęścia i pomyślności, a przede wszystkim zdrowia.

Aktualności

Z okazji Święta 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej najlepsze życzenia od Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego dla wszystkich żołnierzy powołanych do Służby.   

Dziś świętujemy razem z pracownikami Służby Zdrowia życząc im szczęścia i pomyślności, a przede wszystkim zdrowia.

Święto to ustanowione zostało - jak głosi ustawa - "w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami". Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym. Ustawa znosi jednocześnie dekret z 8 maja 1945 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności na dzień 9 maja.

Zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa to jedno z naczelnych zadań SW. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy służą realizacji tego zadania.

ABC Dostępności

06.05.2021

Nowe kontakty, dobre relacje to klucz do skutecznej współpracy! Do współpracy pomiędzy Służbą Więzienną, a Polskim Związkiem Niewidomych Okręgu Warmińsko - Mazurskiego na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej