Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: oisw_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 710 45 61

Fax: 81 744 05 00

PO WER w rocznym obiektywie

18.01.2021
W okresie od października 2016 r. do grudnia 2020 r. ok. 3 tys. osób zostało przeszkolonych i uzyskało kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, które umożliwiły podjęcie pracy już podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Zrealizowano 243 cykle...

V WIĘZIENNY PRZEGLĄD FORM DZIENNIKARSKICH NEGATYW 2020 – ROZSTRZYGNIĘTY

14.01.2021
Tegoroczna edycja opolskiego Negatywu po raz kolejny była miłym zaskoczeniem. Nadesłanych kilkadziesiąt prac było zróżnicowanych pod względem tematyki, formy, ale przede wszystkim języka i zawartych w słowach emocjach. Jak się okazało to właśnie emocje były odzwierciedleniem...

Pomoc dla Mai – mundurowa akcja zbiórki krwi

13.01.2021
Służba Więzienna odpowiada na kolejny apel  i  przyłącza się do akcji zbiórki krwi, tym razem na rzecz 2-letniej Mai.

Aktualności

Trwająca od sierpnia do listopada termoizolacja budynku kwatermistrzowskiego w zamojskiej jednostce penitencjarnej była największa inwestycją ubiegłego roku.

Zgodnie z tradycją panującą w Kościele katolickim okres pomiędzy nocą z 24 na 25 grudnia aż do Święta Ofiarowania Pańskiego, tj. do 2 lutego, jest czasem, w którym śpiewane są kolędy.

W 2020 roku w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej zrealizowane zostały cztery szkolenia dla osadzonych: Kucharz, Nowoczesne Wykończenie Wnętrz...

Pomimo trudów i ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbyły się dwa turniej sportowe dla osadzonych w bialskiej jednostce penitencjarnej.W ostatnich dniach na terenie jednostki penitencjarnej w Białej Podlaskiej zakończyły się zmagania o Puchar Dyrektora w dwóch realizowanych w tym samym czasie turniejach.

Zakład Karny w Chełmie w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” przyłączył się do inicjatywy pod nazwą #Orszak.

W dniu 30 grudnia 2020 roku została podpisana umowa z firmą PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo o zatrudnieniu docelowo 10 skazanych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej