Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: oisw_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 710 45 61

Fax: 81 744 05 00

Nowi kontrahenci w ZK Żytkowicach

30.01.2023
Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 26.01.2023 roku podpisał kolejne dwie umowy z nowymi kontrahentami; huta szkła ,,Solbika’’ z Makowa oraz  firmą zajmującą się dystrybucją karmy dla zwierząt ,,Zooart’’ w Moszczance, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych...

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

26.01.2023
Święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego....

Nasi funkcjonariusze nagrodzeni

16.01.2023
Pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie dla programów resocjalizacyjnych z dwóch jednostek okręgu lubelskiego. Zakład Karny we Włodawie okazał się zwycięski w kategorii z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zaś Areszt Śledczy w Lublinie...

Aktualności

Nie od dziś wiadomo, że proces resocjalizacji to niezwykle ciężka praca. Głównymi narzędziami, które przyczyniają się do tych zmian są nauka oraz praca. Dzięki pracy, osadzeni uczą się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dotychczasowa współpraca opolskiej jednostki z Państwowym Muzeum na Majdanku to szereg podjętych działań edukacyjny. Pracownicy muzeum przeprowadzili już m.in. warsztaty dla kadry penitencjarnej, które były realizowane na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, podobne zajęcia zostały organizowane także dla osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Dla tych, którzy z uwagi na odbywanie kary w zakładzie karnym typu...

W dniu 25 stycznia 2023 r. grupa harcerzy z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca odwiedziła Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Funkcjonariusze realizując ustawowe zadania Służby Więziennej w zakresie edukacji prawnej młodzieży związanej z prewencją przestępstw przedstawili harcerzom codzienne funkcjonowanie jednostki penitencjarnej oraz negatywne konsekwencje złego postępowania.

23 stycznia 2023 r. zastępca dyrektora bialskiej jednostki penitencjarnej upamiętnił rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego oddając hołd bojownikowi o Niepodległą Polskę ks. Stanisławowi Brzósce. Mjr Sławomir Miroński, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, zapalił znicz oraz.złożył Kwiaty pod obeliskiem ku pamięci Powstańca Styczniowego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusz Sokół podpisał kolejne umowy dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach kpt. Robert Wilczyński podpisał kolejne porozumienie z Dyrektorem Nadleśnictwa w Zwoleniu dr inż Sławomirem Robertem Okoniem o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Dzięki temu w 2023 roku będziemy mogli kontynuować działania podjęte w 2022 roku

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej