Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: oisw_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 710 45 61

Fax: 81 744 05 00

Ćwiczenia specjalistyczne w Zakładzie Karnym we Włodawie

10.06.2021
Pożar, wzięcie zakładnika i zorganizowana próba ucieczki skazanego to zagrożenia z jakimi zmierzyli się funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie, współdziałając w likwidacji zagrożeń z Policją i Strażą Pożarną.

"Do poduszki" - akcja wspierania dzieci z Domów Dziecka

02.06.2021
Dzień dziecka to szczególny czas, w którym uświadamiamy sobie, jak bardzo relacja z dziećmi ubogaca nasze dorosłe życie. Świętując ten dzień, w którym króluje beztroska, spontaniczna radość i dziecięcy śmiech, chcemy pamiętać szczególnie o podopiecznych okolicznych...

Kolejna inwestycja w Zakładzie Karnym w Zamościu

31.05.2021
Długo oczekiwana inwestycja dotycząca budowy łącznika budynku kwatermistrzowskiego z budynkiem zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu dzięki funduszom z Ministerstwa Sprawiedliwości będzie zrealizowana.

Aktualności

Pomimo trwającej pandemii i reżimu sanitarnego na przełomie maja i czerwca bieżącego roku skazani odbywający karę w zamojskiej jednostce penitencjarnej, mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym o specjalności - zagospodarowanie terenów zielonych.

9 czerwca 2021 roku, po raz dwunasty w czasach powojennej Polski, obchodzimy Dzień Księgowego.

Z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie udali się do Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Małego Księcia w Hrubieszowie w celu wręczenia węża spacerowego oraz siedziska relaksacyjnego.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Areszt Śledczy w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Lubelski przygotowali szereg inicjatyw edukacyjnych mających na celu upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzeniom towarzyszyła wystawa biograficzna udostępniona przez Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Zakład Karny we Włodawie uczestniczy w „Pilotażu programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej