Miasto: Łódź

Ulica: ul. Smutna 21

Kod pocztowy: 91-729

Email: oisw_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 00 20

Fax: 42 675 00 02

Współpraca ze Strażą Graniczną

04.12.2018
Wspólne działania służb mundurowych przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa.

„100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”

30.11.2018
O podstawach prawnych, środkach i formach oddziaływań penitencjarnych dyskutowali praktycy i teoretycy. W Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa przypadająca w 100-lecie polskiego więziennictwa.

''Bezpieczni w służbie i w pracy''

23.11.2018
Funkcjonariusze sieradzkiej Służby Więziennej po raz kolejny dzielą się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Aktualności

St.sierż.sztab. Adam Wroniszewski funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oddał już 43 litry krwi!

Jubileuszowa XX aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem Zakładu Karnego w Sieradzu.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone rokrocznie w dniu 3 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z regułą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna, to osoba która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek...

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim trwa kurs zawodowy dla skazanych przyuczający ich do zawodu glazurnika

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostka penitencjarna w Garbalinie została wytypowana, jako jedna z czterdziestu w Polsce, do wybudowania na swym terenie hali produkcyjnej. Finalnie zatrudnienie znajdą w niej osadzeni przy współudziale wyłonionego już kontrahenta zewnętrznego - Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o.o. Budowa przywięziennej hali produkcyjnej, współpraca z kontrahentem, a co za...

W dniu 19 listopada br. na terenie Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy, odbył się uroczysty wykład pt. "Więziennictwo Polskie u Progu Odzyskania Niepodległości". O przybliżenie powyższego tematu poproszony został dr hab. Jarosław Kita Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej