Miasto: Koszalin

Ulica: Młyńska 69

Kod pocztowy: 75-950

Email: oisw_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 318-23-61

Fax: 94 343-00-53

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

01.08.2018
W uroczystościach upamiętniających powstańczy zryw Służbę Więzienną reprezentowali specjalista OISW w K-linie mjr Dariusz Lebiedowicz, Dyrektor Aresztu Śledczego w K-linie mjr Daniel Mikołajczyk oraz Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w K-linie por. Krystian Kulicz

Wspólne działania koszalińskiej Służby Więziennej z Policją

27.07.2018
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie zwrócił się z prośbą do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie płk. Jacka Wiśniewskiego o udzielenie w dniach 27 do 30 lipca 2018 roku wsparcia, poprzez skierowanie do wspólnych działań przewodników...

Walory resocjalizacyjne zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych

16.07.2018
Racjonalnie zaplanowany czas w trakcie odbywania kary zapobiega tworzeniu się i zacieśnianiu solidarności przestępczej, przeciwdziała nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji i deprywacji potrzeb, pozwala skazanym na rozwój i zaspokojenie potrzeby samorealizacji

Aktualności

Mundurowy Dar Serca

13.08.2018

Podsumowano trwającą od 04.06.2018 r. do 31.07.2018 r. akcję honorowego oddawania krwi - Mundurowy Dar Serca.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał z dniem 1 sierpnia 2018 r. mjr. Mariusza Sas na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie i  por. Grzegorza Rybińskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Starem Bornem

Delegacja z Aresztu Śledczego w Koszalinie w dniach 2 – 6 lipca 2018 r. odbyła wizytę w Budapesti Fegyhàz Ѐs Börtön.

30 funkcjonariuszy honorowych dawców krwi - 13,5 litra życiodajnego płynu to efekt zbiórki krwi w Zakładzie Karnym w Koszalinie, która odbyła się w dniu 05 lipca w ramach akcji Mundurowy Dar Serca 2018 pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

26 czerwca br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Marek Berg podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Panem Janem Gurgun – Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej