Miasto: Koszalin

Ulica: Młyńska 69

Kod pocztowy: 75-950

Email: oisw_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 318-23-61

Fax: 94 343-00-53

„Dziękujemy, że o nas jeszcze pamiętacie”

28.04.2021
Areszt Śledczy w Słupsku nie ustaje w pomocy potrzebującym. W dniu dzisiejszym, w obecności Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina, dyrektor mjr Grzegorz Kowalik w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" przekazał prezesowi Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku...

Szczepimy się

07.04.2021
Rozpoczęliśmy akcję szczepień przeciwko COVID-19 funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki. Jedną z pierwszych osób, które przyjęły szczepionkę w punkcie zorganizowanym w dawnym szczecineckim "medyku", był kpt. Łukasz Bakuła, zastępcą dyrektora.

Aktualności

W Czarnem trwa szlifowanie formy więziennych psów specjalnych. Po powrocie do jednostek mają być jeszcze bardziej skuteczne w wykrywaniu niedozwolonych środków.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Nie tylko XBOX

30.04.2021

W dość nietypowy sposób osadzeni z naszej jednostki wspominali minione czasy.

Majowe Święta

27.04.2021

2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej a następnie Święto Konstytucji 3 Maja. W jubileuszowe obchody tradycyjnie włączył się również Areszt Śledczy w Koszalinie.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku w czasie epidemii nie zapominają o potrzebujących.

Z dniem 1 kwietnia 2021r. Dyrektor Okręgowy SW w Koszalinie powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem mjr. Marka Żurowskiego. Od początku swej służby, czyli od 1 listopada 2002 r. związany był on z działem kwatermistrzowskim. Najpierw swoje obowiązki wykonywał w Zakładzie Karnym w Szczecinku, gdzie 1 sierpnia 2006 r. objął kierowanie działem. Po formalnym zlikwidowaniu jednostki, która stała się Oddziałem Zewnętrznym Zakładu...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej