Miasto: Koszalin

Ulica: Młyńska 69

Kod pocztowy: 75-950

Email: oisw_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 318-23-61

Fax: 94 343-00-53

Medycy zaproszeni do parku

26.05.2021
Kilkanaście drzew zasadzili lekarze i pielęgniarki z inicjatywy szczecineckich leśników, którzy chcieli im w ten sposób podziękować za walkę z COVID-19. W gronie tym nie zabrakło również reprezentantów więziennej służby zdrowia z Czarnego.

„Dziękujemy, że o nas jeszcze pamiętacie”

28.04.2021
Areszt Śledczy w Słupsku nie ustaje w pomocy potrzebującym. W dniu dzisiejszym, w obecności Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina, dyrektor mjr Grzegorz Kowalik w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" przekazał prezesowi Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku...

Szczepimy się

07.04.2021
Rozpoczęliśmy akcję szczepień przeciwko COVID-19 funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki. Jedną z pierwszych osób, które przyjęły szczepionkę w punkcie zorganizowanym w dawnym szczecineckim "medyku", był kpt. Łukasz Bakuła, zastępcą dyrektora.

Aktualności

Nabór na studia

29.07.2021

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe. Oferta skierowana jest zarówno do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak i innych osób. Poniżej znajdują się skany plakatów informujących o naborze. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.swws.edu.pl.

Dwa podmioty zostały obdarowane jednego dnia przez funkcjonariuszy działu terapeutycznego czarneńskiej jednostki. Prezenty wykonali ich podopieczni.

Kurs RKO

28.07.2021

W dniach 20-27 lipca 2021 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie odbyło się szkolenie dla osadzonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs RKO realizowany był w ramach programu postpenitencjarnego „Ocal życie”, który jest adresowany głównie dla osadzonych odbywających karę za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu

Przedstawiciele jednostki uczestniczą w ważnych dla lokalnych społeczności wydarzeniach. Takim było nadanie sztandaru dla gminy Przechlewo.

Program „Praca dla Więźniów” to  realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał kolejną umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Przedsiębiorstwem...

Przemówić sztuką

21.07.2021

Różne są metody, by zniechęcić osadzonych przed sięganiem po zgubne używki. Jedną z nich są spektakle teatralne z silnym przekazem wychowawczym i profilaktycznym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej