Miasto: Katowice

Ulica: ul. Mikołowska 10

Kod pocztowy: 40-950

Email: oisw_katowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 208 45 02

Fax: 32 251 39 78

Zawsze gotowi, zawsze na straży!

21.05.2020
Do jednych z wielu zadań funkcjonariuszy Służby Więziennej należą ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Zadania te realizują nie tylko od godz. 7.00 do 15.00. Funkcjonariuszem Służby Więziennej jest się bowiem całą dobę....

#Resort Sprawiedliwości Pomaga Śląskiej Policji

20.05.2020
Więźniowie w kilku śląskich zakładach karnych i aresztach śledczych szyją maseczki dla policjantów i pracowników całego śląskiego garnizonu Policji. W sumie uszyją 20 tys. sztuk maseczek.

Dzień Pielęgniarki i Położnej

12.05.2020
Pielęgniarki i pielęgniarze. To oni za murami więzień wykonują czynności pielęgnacyjne, przynoszą ulgę w cierpieniu. Dziś obchodzą swoje święto. Życzenia zdrowia, siły i wytrwałości oraz podziękowania za niełatwą służbę i pracę składa Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej...

Aktualności

Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno oświatowych skazani przebywający w mysłowickiej jednostce mieli możliwość nagrania na płycie CD życzeń oraz przesłania ich do swoich matek, z okazji obchodzonego w dniu 26 maja Dnia Matki.

W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach terapię zajęciową w oddziale dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo prowadzi kpt. Aneta Tworkowska, specjalista ds. terapii zajęciowej.

Kolejne maseczki wykonane w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, której inicjatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości trafiły dziś do potrzebujących. Tym razem Areszt Śledczy w Katowicach przekazał 200 maseczek Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek.

W Bielsku-Białej w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga funkcjonariusze przekazali dziś 570 sztuk maseczek ochronnych. Trafiły one do podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin”.

Tym razem funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju odpowiedzieli na apel o pomoc wystosowany przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, tutejsza jednostka przekazała pensjonariuszom i załodze obsługującej ww. ośrodek 500 sztuk maseczek ochronnych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach prowadzą na co dzień oddziaływania wychowawcze. Resocjalizując, pomagają w walce z COVID-19. Podobnie jak we wszystkich śląskich jednostkach penitencjarnych, tak też i w tarnogórskim areszcie prowadzony jest program resocjalizacyjny, w zakresie którego osadzeni mają możliwość szycia maseczek. Te następnie przekazane zostaną społeczeństwu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej