Miasto: Katowice

Ulica: ul. Mikołowska 10

Kod pocztowy: 40-950

Email: oisw_katowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 208 45 02

Fax: 32 251 39 78

Święto Służby Więziennej

17.02.2020
„Dziękuję Wam za oddanie i zrozumienie w wypełnianiu swojej trudnej misji (…). Życzę Wam, by honorowa służba Ojczyźnie i społeczeństwu pozostawała zawsze nadrzędnym celem” – mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podczas obchodów święta Służby Więziennej...

Na więziennym odwyku

28.01.2020
W trzech śląskich oddziałach terapeutycznych dla skazanych uzależnionych leczyło się w ubiegłym roku 386 skazanych, w tym 67 kobiet uzależnionych od narkotyków. Pozostali to mężczyźni – alkoholicy. Dla 157 z nich było to pierwsze leczenie odwykowe w życiu. Swoją terapię...

Nowe punkty pomocy postpenitencjarnej

24.01.2020
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Caritas Diecezji Gliwickiej utworzono nowe punkty pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych.

Aktualności

W Zakładzie Karnym w Cieszynie miało miejsce spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą klasy maturalnej Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią jednostki penitencjarnej i jej obecnym przeznaczeniem.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali rękodzieła, przeznaczone na licytację dobroczynną dla siedmioletniej Helenki z Ustronia.

7 lutego 2020 r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli udział w Dniu Bezpieczeństwa Narodowego.

To be free

07.02.2020

Areszt Śledczy w Bytomiu kolejny raz zorganizował zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dla młodzieży w ramach programu ,,To be free’’.

W 8. rocznicę istnienia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Dyrektor Okręgowy płk Andrzej Baliński odebrał wyróżnienie przyznawane instytucjom działającym na rzecz bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracującym z Akademią WSB. Funkcjonariusze Służby Więziennej poprowadzili również warsztaty praktyczne dla studentów i uczniów.

Książki naprawione przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie wróciły do wypożyczenia w  Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej