Miasto: Katowice

Ulica: ul. Mikołowska 10

Kod pocztowy: 40-950

Email: oisw_katowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 208 45 02

Fax: 32 251 39 78

Polska Niepodległa

11.11.2021
103 lata upłynęły od odzyskania przez Polskę niepodległości. W wojewódzkich uroczystościach wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny. Śląska Służba Więzienna wystawiła poczet sztandarowy oraz przygotowała stoisko informacyjno – promocyjne.

Śląska Służba Więzienna współpracuje z Business Centre Club

08.11.2021
Śląska Służba Więzienna rozpoczyna kolejny ważny etap realizacji programu „Praca dla więźniów”. Dziś porozumienie w sprawie współpracy w zakresie poszukiwania przedsiębiorców w celu odpłatnego zatrudniania osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podpisali...

Między ziemią a niebem. Polskie widnokręgi

27.10.2021
Ponad 70 fotografii. Miejsc pięknych, niezwykłych, widzianych oczami funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej okręgu katowickiego. IV konkurs fotograficzny „Pomiędzy ziemią a niebem. Polskie widnokręgi” rozstrzygnięty.

Aktualności

Funkcjonariusze bielskiego Oddziału Zewnętrznego ZK w Cieszynie zorganizowali kurs zawodowy we współpracy z lokalnym Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Bierze w nim udział 7 skazanych.

Ppłk Maciej Konior wraz z funkcjonariuszami raciborskiej jednostki penitencjarnej spotkali się ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Rozmawiali o roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Podczas kontroli paczki przesłanej pocztą do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili m.in. dwa telefony komórkowe.

Funkcjonariusz jastrzębskiej jednostki udaremnił włamanie do sklepu jubilerskiego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczyna nabór do szkoły za murami Zakładu Karnego w Wojkowicach. Z ofertą szkoły zapoznają się skazani. Czy i w tym roku frekwencja będzie tak wysoka jak w ubiegłych latach?

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach oraz Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu wzięli udział w uroczystości związanej z odsłonięciem tablicy w 30. rocznicę powołania Straży Granicznej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej