Miasto: Katowice

Ulica: ul. Mikołowska 10

Kod pocztowy: 40-950

Email: oisw_katowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 208 45 02

Fax: 32 251 39 78

III Konkurs Fotograficzny „Polska. Tu wypoczywam” rozstrzygnięty

29.10.2020
Ponad 80 fotografii nadesłali funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu katowickiego na III Konkurs Fotograficzny „Polska. Tu wypoczywam”. Najpiękniejsze fotografie zostaną opublikowane w specjalnym kalendarzu na 2021rok.

Zawód - nauczyciel

14.10.2020
Nauczyciel to powołanie. Niełatwe, a jednocześnie mogące przynieść wiele satysfakcji i radości, jeśli pracuje się z sercem i pełnym zaangażowaniem. W Dniu Edukacji Narodowej całej kadrze nauczycielskiej CKU w Wojkowicach serdeczne podziękowania za wychowawczy...

System Dozoru Elektronicznego. Jak to działa?

21.09.2020
System Dozoru Elektronicznego to najnowocześniejszy, nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Tylko w pierwszym półroczu tego roku skorzystało z niego ponad 300 skazanych z okręgu katowickiego.

Aktualności

Beata Maksymow - wychowawczyni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu - Zdroju i jednocześnie dwukrotna mistrzyni świata w judo, medalistka Mistrzostw Świata, Europy i Polski staje do najtrudniejszej walki - o swoje zdrowie. Tym razem potrzebuje naszego wsparcia - koleżanek i kolegów. Wspomóżmy zbiórkę na operację i rehabilitację "Kruszyny".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ uruchomiona została kolejna edycja programu "Dość Niemocy, Stop Przemocy" z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu umożliwili kolejnym skazanym zdobycie nowych umiejętności  w zawodzie technolog robót wykończeniowych. W kursie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 udział wzięło 12 recydywistów. To ważny element procesu resocjalizacji. Skazani zdobywają kwalifikacje zawodowe i inne ważne umiejętności, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie podczas odbywania kary, a po opuszczeniu zakładu karnego...

10 nowo przyjętych funkcjonariuszy okręgu katowickiego uczestniczyło w kursie przygotowawczym. Dziś wszyscy pomyślnie zdali egzamin końcowy.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach dwunastu skazanych ukończyło kurs zawodowy: „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakład Karny w Wojkowicach wśród laureatów International Festival in Olsztyn "Prison Movie" 2020. Wyróżnienie otrzymali twórcy wojkowickiego „Bluesa zza krat” - mł. chor. Jacek Czapla i osadzony Wojciech Góra.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej