Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

Kod pocztowy: 85-131

Email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Telefon: (52) 585-52-52

Fax: (52) 582-97-27

Służba Więzienna wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata”

21.09.2020
Wrzesień w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego kojarzy się ze światową akcją "Sprzątania Świata".

O sporcie za murami więzienia. VIII edycja Narodowego Dnia Sportu

18.09.2020
Sport jest niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji obok terapii, pracy, czy nauki. Jest dla więźniów także środkiem do walki ze słabościami, daje możliwość przełamywania barier.

12 września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12.09.2020
Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące Polaków umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi...

Aktualności

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wzięli udział w spotkaniu online ze studentami Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Apel o pomoc

25.09.2020

Jak zawsze w myśl hasła „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać” Zakład Karny w Potulicach odpowiedział na apel z prośbą o pomoc. W ramach akcji #ResortSprawiedliwośćiPomaga przekazaliśmy rękodzieło wykonane przez osadzonych podczas zajęć terapeutycznych

Głównym celem procesu resocjalizacji w ramach obowiązującego systemu penitencjarnego jest to, aby skazany w nim uczestniczący na tyle podwyższał swoje kompetencje psychospołeczne i zawodowe, aby po opuszczeniu zakładu karnego odpowiednio szybko mógł odzyskać zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

W ramach projektu „Sztuka w Akcji Resocjalizacji” realizowanego przez „Fundację bez Nazwy”, który zakłada stworzenie kompleksowej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla osadzonych, wyemitowano na żywo audycję ze znanymi artystami w radiowęźle zakładowym.

Pomiar światła w archiwum, wygrodzenie terenu budowy, analiza ryzyka stanowiska pracy, szkolenia pracowników i wiele innych to zadania Pracowników służby BHP. W jednostkach penitencjarnych stanowią oni ważne ogniwo szeroko pojętego bezpieczeństwa.

17 września 1939 roku to data kolejnego tragicznego aktu w historii Polski. Zakład Karny we Włocławku w nieszablonowy sposób uczcił pamięć tych tragicznych wydarzeń.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej