Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

Kod pocztowy: 85-131

Email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Telefon: (52) 585-52-52

Fax: (52) 582-97-27

Funkcjonariusze Służby Więziennej oddali hołd Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu

13.05.2021
W 120. rocznicę urodzin bohatera I i II konspiracji niepodległościowej Rotmistrza Witolda Pileckiego - ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy uczestniczył w uroczystościach, które odbyły się w Grudziądzu.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - więzienna służba zdrowia

12.05.2021
Żaden aparat, ani urządzenie nie jest w stanie zastąpić kompetencji, troski i współczucia, jakie daje człowiek pragnący służyć choremu i cierpiącemu.

Zaczytani...

08.05.2021
8 maja przypada dzień bibliotekarza i bibliotek, a w dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz osiemnasty organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Aktualności

Szerokiej drogi!

14.05.2021

W szeregach Służby Więziennej, w dziale kwatermistrzowskim, w każdej jednostce penitencjarnej w Polsce pełnią służbę funkcjonariusze na stanowiskach kierowców. Pokonują drogi całej Polski. Dyspozycyjność to ich druga natura. Ile kilometrów trasy pokonują w ciągu roku? Co należy do ich obowiązków?

14 maja przypada Dzień Farmaceuty. Tego dnia warto wspomnieć o wszystkich farmaceutkach, które pełnią służbę w Aptece Okręgowej, mieszczącej się w bydgoskim Areszcie.

Pomimo luzowania obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, stan epidemii nie minął. Dowodem tego fakt, iż w punktach krwiodawstwa i szpitalnych bankach brakuje krwi. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w sprawie dawców rzadkiej grupy krwi 0 Rh+ odpowiedział fordoński funkcjonariusz Służby Więziennej.

Odpowiadając na zaproszenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy do udziału w zajęciach online, funkcjonariusze i pracownicy włocławskiej jednostki penitencjarnej przedstawili studentom zagadnienia związane z procesem resocjalizacji.

Pielęgniarki odgrywają niezwykłą rolę w naszym społeczeństwie, także za murami więzienia.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu wzięli udział w projekcie „Rozmowa bez krat”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej