Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

Kod pocztowy: 85-131

Email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Telefon: (52) 585-52-52

Fax: (52) 582-97-27

Pilotażowy program likwidacji dzikich wysypisk z udziałem Służby Więziennej

28.09.2021
Ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy uczestniczył dziś w konferencji prasowej dotyczącej zaangażowania więźniów w realizację pilotażowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego likwidacji dzikich wysypisk.

Pogrzeb państwowy żołnierzy antykomunistycznego podziemia z udziałem delegacji funkcjonariuszy Służby Więziennej

26.09.2021
Ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wziął udział w pogrzebie państwowym ofiar zbrodni komunistycznych.

Każdy inny, wszyscy równi - Międzynarodowy Dzień Głuchych

26.09.2021
Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na problemy osób z niepełnosprawnością, które odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w jednostkach penitencjarnych, w związku ze stosowaniem wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualności

28 września br. ppłk Marcin Klimczyk – dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie spotkał się z Wojciechem Adamowiczem – dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach. Tematem spotkania było przedstawienie warunków naboru do Służby Więziennej.

Mjr Jacek Kaźmierczak – Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku podpisał kolejne umowy dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

St. sierż. Piotr Ernest – technik działu kwatermistrzowskiego Oddziału Zewnętrznego w Toruniu, Zakładu Karnego w Inowrocławiu zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu.

Corocznie 27 września obchodzona jest rocznica masowych egzekucji, które miały miejsce w fordońskiej Dolinie Śmierci. W uroczystościach udział wzięła delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Złożeniem symbolicznej wiązanki kwiatów pod obeliskiem poświęconym "Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK" uczcili torunianie Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Ogólnopolskie Forum Obronności było okazją do rozmów o bezpieczeństwie i prezentacji Służby Więziennej jako ważnego elementu ochrony państwa i jako stabilnej formy zatrudnienia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej