Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

Kod pocztowy: 85-131

Email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Telefon: (52) 585-52-52

Fax: (52) 582-97-27

Senior w warunkach izolacji więziennej

07.07.2020
Wzrost populacji osób starszych mobilizuje instytucje penitencjarne do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości ich życia oraz organizowania dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oddziaływań resocjalizacyjnych ukierunkowanych na czynniki ryzyka zachowań...

Służba na "czterech" łapach

01.07.2020
We wszystkich więzieniach w Polsce służy 107 psów specjalnych - wykrywających narkotyki i substancje niedozwolone oraz 28 psów służbowych, czyli patrolowo-obronnych, których głównym zadaniem jest patrolowanie terenu jednostki w porze nocnej i dziennej.

Zaglądamy za więzienny mur. Dział finansowy w strukturze jednostki penitencjarnej.

01.07.2020
Prowadzenie rachunkowości, planowanie budżetu, dysponowanie środkami pieniężnymi, dbanie o gospodarkę finansową, naliczanie wypłat i wynagrodzeń, rozliczenia zgodne z obowiązującymi przepisami… to tylko niektóre z zadań funkcjonariuszy działu finansowego! Każda jednostka...

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Skuteczne oddziaływania penitencjarne muszą być nowoczesne, dopasowane do zmieniających się realiów i pojawiających się nowych problemów i zagrożeń.

W Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach prowadzony jest program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania agresji i  przemocy.

Strzelewo pomaga

08.07.2020

Funkcjonariusze z Oddział Zewnętrznego w Strzelewie w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazali w dniu dzisiejszym maseczki ochronne Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

Społeczność więzienna Zakładu Karnego w Koronowie i Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach w ramach autorskiego programu resocjalizacji pn.: "Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia!" będzie uczestniczyła w akcji pisania kartek do Powstańców. BohaterON – włącz historię! to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przekazali maseczki ochronne uszyte przez osadzonych do Centrum Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej