Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: oisw_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 710 45 61

Fax: 81 744 05 00

Kolejne kursy zawodowe w ramach projektu POWER

03.12.2019
Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaszczyt i honor. Święto odznaczonych i awansowanych w okręgu lubelskim

24.11.2019
„Jeżeli w czym mamy okazać sprawiedliwość Ojczyźnie, to właśnie w tym by nie odchodzić od niej w chwilach próby, ale mężnie stać na straży wspólnych nam wartości….” Kardynał Stefan Wyszyński.

Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach izolacji – konferencja w Areszcie Śledczym w Lublinie

19.11.2019
„Mediacja, to proces ludzki, który unowocześnia sądownictwo i przywraca szacunek dla sprawiedliwości” Martin Wright, mediator, ekspert Rady Europy ds. Mediacji

Aktualności

28 listopada 2019r. na terenie Zakładu Karnego we Włodawie odbyło się spotkanie osadzonych z dr. Grzegorzem Skrobotowiczem z Katedry Prawa Karnego Wykonawczego KUL dotyczące mediacji.

W sobotę 30 listopada b.r. świetlica centralna Aresztu Śledczego w Lublinie była miejscem dwóch koncertów Żeńskiego Chóru Kameralnego „Adventus”. Koncertów, które przyniosły ze sobą wiele wzruszeń i pozytywnych emocji.

Przekazaliśmy pojazd służbowy z myślą o najbardziej potrzebujących.

14 listopada 2019 roku funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S.Staszica w Hrubieszowie.

W wyniku podjętych działań w ramach przedsięwzięcia Nr 6 „Budowa nowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz rozbudowa i poprawa infrastruktury budowlanej” określonego w ustawie z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, na terenie Zakładu Karnego we Włodawie powstanie nowy pawilon mieszkalny dla osadzonych.

W dniu 19 listopada 2019 r. uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wraz z opiekunami odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej