Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: oisw_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 710 45 61

Fax: 81 744 05 00

Oddziaływania resocjalizacyjne i terapia w dobie koronawirusa

22.01.2021
Szacuje się, że około dwie trzecie więźniów popełniło przestępstwo pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków. Nie zawsze są to osoby uzależnione, ale osoby zażywające narkotyki, alkohol w nadmiernych ilościach. W skali roku nietrzeźwi powodują w Polsce: kilka tysięcy wypadków...

Talenty zza krat

20.01.2021
W kompleksie kulturalno-oświatowym zamojskiej jednostki penitencjarnej, od wielu lat osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach koła plastycznego oraz programach resocjalizacyjnych podczas, których wykonywane są prace plastyczne. Podczas zajęć skazani odkrywają swoje...

PO WER w rocznym obiektywie

18.01.2021
W okresie od października 2016 r. do grudnia 2020 r. ok. 3 tys. osób zostało przeszkolonych i uzyskało kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, które umożliwiły podjęcie pracy już podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Zrealizowano 243 cykle...

Aktualności

20 stycznia 2021 r. Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wizytował Zakład Karny w Chełmie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat.

Zakład Karny we Włodawie przyłączył się do zbiórki środków finansowych, które zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację Kubusia z Lublina.

W mroźnych i jak widać na załączonych fotografiach jeszcze w świątecznej atmosferze odbyła się pierwsza w tym roku Terenowa Akcja Krwiodawstwa "Podaruj krew, uratuj życie!", organizowana wspólnie przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, Komendę Powiatową Policji w Opolu Lubelskim, Zakład Karny w Opolu Lubelskim oraz RCKiK w Lublinie.

Trwająca od sierpnia do listopada termoizolacja budynku kwatermistrzowskiego w zamojskiej jednostce penitencjarnej była największa inwestycją ubiegłego roku.

Zgodnie z tradycją panującą w Kościele katolickim okres pomiędzy nocą z 24 na 25 grudnia aż do Święta Ofiarowania Pańskiego, tj. do 2 lutego, jest czasem, w którym śpiewane są kolędy.

W 2020 roku w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej zrealizowane zostały cztery szkolenia dla osadzonych: Kucharz, Nowoczesne Wykończenie Wnętrz...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej