Miasto: Katowice

Ulica: ul. Mikołowska 10

Kod pocztowy: 40-950

Email: oisw_katowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 208 45 02

Fax: 32 251 39 78

Polska Niepodległa

11.11.2021
103 lata upłynęły od odzyskania przez Polskę niepodległości. W wojewódzkich uroczystościach wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny. Śląska Służba Więzienna wystawiła poczet sztandarowy oraz przygotowała stoisko informacyjno – promocyjne.

Śląska Służba Więzienna współpracuje z Business Centre Club

08.11.2021
Śląska Służba Więzienna rozpoczyna kolejny ważny etap realizacji programu „Praca dla więźniów”. Dziś porozumienie w sprawie współpracy w zakresie poszukiwania przedsiębiorców w celu odpłatnego zatrudniania osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podpisali...

Między ziemią a niebem. Polskie widnokręgi

27.10.2021
Ponad 70 fotografii. Miejsc pięknych, niezwykłych, widzianych oczami funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej okręgu katowickiego. IV konkurs fotograficzny „Pomiędzy ziemią a niebem. Polskie widnokręgi” rozstrzygnięty.

Aktualności

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie pomimo wykonywania na co dzień licznych zadań, zmierzających do ochrony społeczeństwa i resocjalizacji skazanych, nie zapominają o podejmowaniu inicjatyw m. in. służących obywatelom oraz ochronie środowiska naturalnego.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu wsparli Fundację Bajtel z Mysłowic przekazując na świąteczny kiermasz rękodzieło wykonane przez osadzonych w ramach programów resocjalizacyjnych.

Współpraca Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej jest realizowana w wielu obszarach. Na poziomie lokalnym przybiera także formę bezpośredniej pomocy przy realizacji działań służbowych. W ostatnim dniu listopada Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Krzysztof Jachim przekazał Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł.bryg. Arkadiuszowi Spyra manekina ćwiczebnego.

Zbliża się bardzo ważny dla wielu Polaków czas – Boże Narodzenie. Za więziennymi murami funkcjonariusze Służby Więziennej organizują już teraz wiele inicjatyw, w które angażują osadzonych.

W listopadzie br. odbyła się kolejna edycja jednego z ważniejszych programów prowadzonych w katowickim areszcie - „Resocjalizacja poprzez sztukę i rękodzieło”. W ramach drugiej już edycji programu pn. „Bajkowy Kłębuszek” skazane kobiety ponownie wykonały na szydełkach 80 czapek dla podopiecznych Fundacji ISKIERKA.

Dzięki działaniom funkcjonariuszy Służby Więziennej kolejnych 10 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności otrzymało uprawnienia zawodowe po zdaniu egzaminów kończących kurs "Ogrodnik terenów zielonych z elementami aranżacji i wyposażenia ogrodu z cyklem zajęć aktywizacji zawodowej".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej