Miasto: Szczecin

Ulica: ul. Kaszubska 28

Kod pocztowy: 70-226

Email: oisw_szczecin@sw.gov.pl

Telefon: 91 480 91 01

Fax: 91 433 70 75

Półfinałowe rozgrywki w piłce siatkowej

16.05.2019
Reprezentacja Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie wygrała turniej kwalifikacyjny XVII Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Siatkowej.

Więzienne macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka?

13.05.2019
Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Więzienne macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka?”.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

06.05.2019
Szczecińska odsłona święta z udziałem Służby Więziennej miała miejsce na Jasnych Błoniach przy pomniku Czynu Polaków.

Aktualności

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią czy stosowania środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

Szkolimy skazanych

15.05.2019

Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugie życie książek

Na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla szóstego semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i trzeciego semestru Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie ślusarz.

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu przy współpracy z gorzowskim oddziałem „Fundacji Mam Marzenie” pomógł dziewczynce w spełnieniu jej marzenia.

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Więziennej „Dźwięki wolności” właśnie się rozpoczęła.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej