Miasto: Olszanica

Ulica: 222

Kod pocztowy: 38-722

Email: odk_olszanica@sw.gov.pl

Telefon: 13 46 17 460

Fax: 13 460 10 19

229 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olszanicy

04.05.2020
3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. Tegoroczne obchody ze względu na pandemię koronawirusa wyglądały zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych.

Olszanica pomaga! Maseczki trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

17.04.2020
W ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy przekazał 500 maseczek, wykonanych przez jego pracowników.

Rusza Ośrodek Doskonalenia Kadr w Olszanicy

20.01.2020
W styczniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał do funkcjonowania Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Aktualności

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. Tegoroczne obchody ze względu na pandemię koronawirusa wyglądały zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych.

W ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy przekazał 500 maseczek, wykonanych przez jego pracowników.

W styczniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał do funkcjonowania Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 2 stycznia 2020 roku powołał na stanowisko Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy mjr. Adama Nieznańskiego.

Jednostki podległe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej