Miasto: Olszanica

Ulica: 222

Kod pocztowy: 38-722

Email: odk_olszanica@sw.gov.pl

Telefon: 13 46 17 460

Fax: 13 460 10 19

Betlejemskie światło pokoju w Olszanicy

21.12.2020
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy za sprawą 28 gromady zuchowej ze Szkoły Podstawowej w Myczkowie zawitało betlejemskie światło pokoju.

Szlachetna Paczka w Olszanicy

11.12.2020
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy po raz pierwszy wziął udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W ramach jej 20 finału załoga przygotowała świąteczną paczkę dla pięcioosobowej rodziny z województwa podkarpackiego.

Pierwsze awanse i odznaczenia w Olszanicy

30.11.2020
Corocznie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, a przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak też 25 listopada było w Ośrodku Doskonalenia Kadr...

Aktualności

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy za sprawą 28 gromady zuchowej ze Szkoły Podstawowej w Myczkowie zawitało betlejemskie światło pokoju.

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy po raz pierwszy wziął udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W ramach jej 20 finału załoga przygotowała świąteczną paczkę dla pięcioosobowej rodziny z województwa podkarpackiego.

Corocznie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, a przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak też 25 listopada było w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania podczas Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

W dniach 5-6 listopada w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy odbyła się zbiórka na rzecz pogorzelców z pobliskiego Mrzygłodu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Służba Więzienna nie realizuje szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej. W ośrodkach jest to czas na wytężone prace remontowe czy inwestycyjne.

Jednostki podległe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej