Zakład Karny w Wojkowicach aktywnie włączył się w organizację Śniadania Wielkanocnego dla samotnych.

Wielkanoc 2018

31.03.2018

Życzenia świąteczne

Wracając po służbie funkcjonariusze wojkowickiej jednostki udzielili pomocy kobiecie poszkodowanej w wypadku drogowym.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Wojkowicach zatrzymał pijanego sprawcę zdarzenia drogowego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej w temacie „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów”.

Kadra Zakładu Karnego w Wojkowicach na mocy porozumienia z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie prowadzi szereg inicjatyw umożliwiających skazanym poszerzanie własnych horyzontów oraz wszechstronny rozwój.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej