Edukacja poprzez historię.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach przystąpili do egzaminu dojrzałości. W szkole więziennej maraton maturalnych egzaminów na półmetku.

Świat nauki pochyla się nad problemem niedostosowania społecznego nieletnich. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie” pod patronatem Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach właśnie dobiegła końca.

Marszałek Józef Piłsudski to - obok Jana Pawła II - najbardziej uznany i zasłużony Polak. W związku z rocznicą śmieci tego Wielkiego Człowieka w ZK Wojkowice odbyła się niecodzienna lekcja historii.

W związku z wprowadzonymi w ubiegłym roku zmianami w Prawie Oświatowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zakładu Karnego w Wojkowicach został przeprowadzony ostatni egzamin gimnazjalny.

Zgodnie z myślą Piotra Szreniawskiego, iż „dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo” wspólne działania podjęli funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z nauczycielami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej