Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach - por. Grzegorz Kuciczek - w czasie „Rozmowy Poranka” w Radiu eM opowiadał o funkcjonowaniu wojkowickiego Zakładu Karnego,a także o prowadzonych przez kadrę penitencjarną oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

POWER do pracy

09.07.2018

Służba Więzienna realizuje cykl kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Tylko w pierwszym półroczu br. aż 84 osadzonych w wojkowickim zakładzie karnym ukończyło szkolenia zawodowe, a przede wszystkim zdobyło nowe i atrakcyjne umiejętności.

W ZK Wojkowice rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorganizowany z okazji 100-lecia Wolnej Polski rozstrzygnięty. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z tematem wolności, przebywając w izolacji penitencjarnej. Próbowali odpowiedzieć na pytania: Co oznacza wolność? Czy historia może być nauczycielką życia? Jaką rolę dzisiaj odgrywają tradycje narodowe i wartości religijne?

Świadectwa rozdane

26.06.2018

237 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach uroczyście zakończyło rok szkolny 2017/2018. Uczniowie CKU w Wojkowicach rozpoczęli szkolne wakacje.

Kolejna wizyta przedstawicieli fundacji Wolne Miejsce w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Osoby wykluczone społecznie niejednokrotnie borykają się z wieloma problemami. Często nie mogą znaleźć zatrudnienia, mają trudności, aby właściwie uczestniczyć w życiu społecznym, niekiedy walczą z uzależnieniami. Czy może być inaczej?

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej