Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach - mjr Przemysław Smolarek – reprezentował Służbę Więzienną podczas uroczystego otwarcia miejskiego komisariatu policji

„Droga do Wolności” to cykliczne warsztaty plastyczne dla skazanych przygotowane przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych oraz Panią profesor Barbarę Nowak reprezentującą Uniwersytet Pedagogiczny z Krakowa.

20 grudnia br. funkcjonariusze Służby Więziennej odwiedzili Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla dzieci w Częstochowie, by przekazać swoje dary

W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem skazani spotkali się ze swoimi rodzinami, by w świątecznym nastroju przeżyć wspólną Wigilię.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pasterz na rowerze

09.12.2019

Szalony zakonnik i NINIWA TEAM. O podróżach rowerowych - i nie tylko - opowiadał o. Tomasz Maniura, który był gościem w ZK w Wojkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej